Biografi / cv

No Gravatar

Biografi / CV  for mediator Jørn Nedergaard:

Erfaring:

Selvstændig mediator

Biografi Mediator og advokat Jørn Nedergaard

2007 – Advokat og mediator

2003 – 2008              

Advokat

1999 – 2003Salgs- og marketingchef

Bondo Kontormøbler A/S, nu en del af


1992 – 1993Filialdirektør


Bikuben, nu en del af

Biografi Danske Bank

1982 – 1992

Bankassistent


Aktivbanken A/S, nu en del af

1978 – 1982

Sergent

Biografi Søværnets Skole1Biografi Søværnets Skole2

1976 – 1978 

Uddannelse: 

Præsteuddannelse

Pastoralseminarieuddannelse på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

    
2024

Teologiske studier på

Fjellhaug International University College og Københavns Universitet

2017-2024

Pastoralseminarieuddannelsen er folkekirkens praktiske præsteuddannelse.

Universitetsuddannelsen er tilrettelagt som en teologisk efteruddannelse for kandidater med en anden kandidatgrad en teologi.

Registreret bachterapeut BFRP

Optagelse i det internationale register i the Bach Centre

     

2013

Den Internationale Bachterapeutuddannelse på

Center For Alternative Sundhedsuddannelser (CASU)

2012

Uddannelsesprogrammet giver deltagerne en dybere forståelse for de originale Bach Blomsterremedier. Kurserne er anerkendte af Dr. Edward Bach Fonden, som er en del af Bach Centret, hvis mål er at bringe Bach Blomsterremedier ind i menneskers dagligliv.

Uddannelsesprogrammet består af 3 niveauer: Niveau 1, grundliggende indsigt i remedierne, niveau 2, udvidet indsigt i remediernes anvendelse og den bagvedliggende filosofi og niveau 3, niveau for professionelle terapeuter, der afsluttes med eksamen.

Reiki Master Teacher

Healeruddannelse på Healerskole Bodil Lous Roskilde

Biografi Reiki Master Teacher

2005

Uddannelsen består af 3 reiki grader samt reiki mestergraden og indvielse til reiki mester og lærer. Undervisning, soupervison og indvielse af foretaget af Reiki Master Teacher Bodil Lous under systemet Usui Shiki Ryoho.

Certificeret mediator


Mediatoruddannelse i

Biografi Advokatsamfundet

 2004

Uddannelsen udgør et forløb, der giver mulighed for at opnå både et teoretisk fundament og en praktisk erfaring i tankegang og mediationsmetode. Uddannelsen har tre grundpiller, idet det har været et krav, at den er forskningsbaseret, har et internationalt perspektiv og er direkte koblet til branchen. Herudover er det tilsigtet at kunne opfylde fremtidige EU-krav om kvalitet og kvalifikationer.

Advokat


Advokatuddannelse i

Biografi Advokatsamfundet

1999 – 2002

Advokatuddannelsen er et efteruddannelsesforløb for jurister, der vil være advokater. Uddannelsen strækker sig over tre semestre og afsluttes med advokateksamen.

Beskikkelsen er deponeret.

Jurist


Cand. jur. fra

Biografi Københavns UniversitetBiografi Københavns Universitet

1993 – 1999Det retsvidenskabelige studie er opdelt i en bacheloruddannelse (BA. jur.) og en kandidatuddannelse (cand. jur.). Studiet er afsluttet med en specialeafhandling under titlen “Entreprenørtransporter i erstatningsretligt perspektiv”.

Ejendomsmægler


Ejendomsmægleruddannelse fra

Biografi learnmark-horsens

1981 – 1985

Den teoretiske uddannelse er tillige med minimum 2 års praktisk erfaring en forudsætnng for optagelse i ejendomsmæglerregistret.

Beskikkelsen er deponeret.

Bankuddannelse


Bankskole på

Biografi learnmark-horsens

1978 – 1981

Den teoretiske del af bankuddannelsen.

Lederuddannelse


Sergentskole på

Biografi Søværnets Skole1Biografi Søværnets Skole2

1976 – 1978Uddannelsen omhandler lederskab og undervisningslære.

Medlemskaber:


Biografi Advokatsamfundet

Biografi The Dr Edward Bach Foundation International Register of Practitioners

Interesser:


Fred og forsoning imellem mennesker, personlig udvikling, spiritualitet og esoterisk litteratur er mine særlige interesser. I almindelighed har jeg opmærksomheden på positive tanker, sund vegetarisk kost og meningen med livet. Jeg udøver daglig meditation og praktiserer yoga i form af “de fem tibetanere“.
Citater:

“Når jeg ved, hvad det er, jeg vil, så ved jeg også, hvad det er, Gud vil.” Teresa af Ávila

“Jeg er den, jeg er.” Joh 8,28.

“Jeg tror, vi er her for at tænde lys for hinanden.” Carl Gustav Jung

“Lad virkelighed styre alle mine tanker, og lad sandhed være Herre i mit liv.” Alice A. Bailey

“Tilstedeværelsen af frygt tiltrækker det, som du frygter. Frygt er en stærk følelse – en energi i bevægelse – og den er kreativ. Måden at leve uden frygt er at vide, at hver eneste resultat i livet er perfekt – også det resultat, som du frygter mest, nemlig døden.” Neale Donald Walsch

“Sundhed er vor fødselsret. Det er den fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop. Det er ikke et uopnåeligt ideal, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det.”  Dr. Edward Bach

“Dialogue is the most effective way of resolving conflict.” HH Dalai Lama

“Du skal selv være den forandring, som du ønsker i verden.” Mahatma Gandhi

“At fælde domme over andre er fremmedgjorte udtryk for vores egne udækkede behov.” Marshal B. Rosenberg

Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.” Frans af Assisi

“If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.” Nelson Mandela

“Lykke er ikke en færdigvare. Den kommer af dine egne handlinger.” HH Dalai Lama

“Der findes ingen sygdom i kroppen ud over sindet.” Sokrates

Adspurgt om at tro på Gud: ”Jeg behøver ikke at tro, jeg ved!”  Carl Gustav Jung
Biografi yinyang