Medarbejderombudsmand

No Gravatar

MedarbejderombudsmandDer er konflikter i enhver virksomhed. Men det er langt fra på alle arbejdspladser, at man er villige til at indrømme det. Der er behov for en medarbejderombudsmand.

Overalt på arbejdsmarkedet florerer konflikter imellem medarbejdere indbyrdes, imellem medarbejdere og ledere og imellem ledere indbyrdes.

Desværre er der en udbredt blufærdighed omkring konfliker. Ofte bliver problemet først taget alvorligt, når situationen virkelig er belastende.

Som leder er der ikke megen prestige i at stå frem med konflikter, som man ikke har været i stand til at løse. Som medarbejder handler frygten om, at konflikter kan være skadelige for karrieren eller måske ligefrem truende for ansættelsesforholdet.

Det er forståeligt, at der er en tilbageholdenhed i forhold til at træde frem og vedstå konflikter. Og det betyder netop, at små problemer får lov til at vokse sig store. Den manglende håndtering medfører utryghed og stress for de involverede. Ja, i sidste ende fravær, sygemelding og fratrædelse.

Der står menneskelige og økonomiske ressourcer på spil, så hvorfor ikke gøre noget ved det?

Enhver virksomhed bør tilknytte en medarbejderombudsmand, konfliktmægler, mediator.  Kald det, hvad du vil. Det afgørende er, at virksomheden tager ansvar og indregner udgiften til denne facilitet. Samtidig er det afgørende, at konfliktmægleren kan opretholde fuldstændig uvildighed, og at personalet i fuld fortrolighed kan henvende sig og trække på konfliktmægleren uden ledelsens mellemkomst.

Konfliktmægling bør altså ses – om ikke som et personalegode – så i hvert tilfælde som et beredskab, der er bekendtgjort i virksomheden og står til de ansattes afbenyttelse efter behov.