Familiekonflikter i TV2 Nyhederne

No Gravatar

Familiekonflikter i TV2 Nyhederne.

Der er fokus på familiekonflikter i TV2 Nyhederne. Disse konflikter rammer mere end hver 5. dansker.

88 årige Arne Larsen har ikke set sine 4 børn, 14 børnebørn og et ukendt antal oldebørn i 7 år.

Det er stædigheden, som giver både Arne og børnene en oplevelse af, at det er den anden part, som har den største anledning til at tage initiativet til en genoptagelse af forbindelsen i familien.

Et brev fra Arne til familien udløste konflikten og betød, at kontakten blev afbrudt. Et sådant brev eller en anden skriftlig besked giver altid mulighed for misforståelser. Det havde været langt bedre med et fysisk møde eller en anden form for mundtlig dialog om problemet.

Arne håber inderligt på kontakt med familien inden livet er omme. Men det vil næppe ske, medmindre stædigheden sættes til side. Ingen af parterne synes parat til at tage ansvar og initiativ til en kontakt.

Familien har åbentlyst brug for en uvildig konfliktmægler, som kan kan hjælpe med at etablere kontakten og skabe et forum, hvor parterne lytter til hinanden og misforståelser udredes.

Se indslaget om Arnes familiekonflikt i TV2 Nyhederne, hvor jeg kommenterer på denne smertefulde situation for Arne og familien:
TV2 Nyhederne 15.05.2015

Efter denne udsendelse chattede jeg med TV2 Nyhedernes seere. Du kan læse seernes spørgsmål og mine svar om håndtering af familiekonflikter under ovenstående link.

Se endvidere indslaget med mine gode råd på www.tv2.dk om, hvordan familier i adskillelse på grund af uløste konflikter faktisk kan genforenes og forsones:
TV2 Nyhederne

, , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.