Konfliktrådgivning

No Gravatar

Konfliktrådgivning ydes af mediator og advokat Jørn Nedergaard til erhvervsvirksomheder, organisationer og instutioner.

Konfliktrådgivning

Konfliktrådgivning er individuel, og bygger naturligvis altid på tillid imellem rådgiver og virksomhed.

Det handler om kommunikation og håndtering af konflikter i alle situationer.

Uenighed er et livsvilkår i enhver virksomhed. Man kan se på det som en kilde til innovation, der samtidig indeholder risiko for optrapning af en konflikt.

Hvis en konflikt allerede er en realitet, kan det være vanskeligt for en medarbejder på niveau eller en leder på et højere niveau at bidrage effektivt til optimering af relationen imellem to eller flere personer i organisationen.

Konfliktmægling bygger på frivillighed, fortrolighed og uvildighed og skaber herved holdbare løsninger. Det kan være vanskeligt internt i organisationen at analysere og agere i en konfliktfyldt situation. Enhver person i organisationen vil nemlig på den ene eller den anden måde være en del af problemstillingen.

Som professionel konfliktrådgiver og mediator møder jeg organisationen uden fordomme og med det sigte at løse eksisterende konflikter og sikre en kommunikation, som forbygger fremtidige konflikter. Det bygger dialog imellem mennesker med virksomhedens vision for øje. Hvad er det egentlig, vi gerne vil med hinanden og fællesskabet.