Nabokonflikt

No Gravatar

“Mit hjem er min borg.” Men nabokonflikt svækker trygheden.

Det er i vores hjem, at vi kan trække os tilbage og finde fred. Her kan vi føle os trygge og værne om vore nærmeste. Her kan vi lade op til igen at bevæge os ud i den ydre verden, som byder på både oplevelser og udfordringer.

Og det er med basis i hjemmet, at vore børn gerne skal vokse op i tryghed og udvikle sig til harmoniske mennesker.

En af forudsætningerne for at opretholde denne harmoni er, at vi kan finde ud af at leve i fredelig sameksistens med vore naboer. De bor jo mere eller mindre dør om dør med os.

Har man først oplevet en konflikt med naboen, så ved man, hvad det vil sige, at hjemmet bliver rystet i sin grundvold.

En nabokonflikt skaber nemlig usikkerhed om, hvor vi har hinanden, og frygt for, hvor galt det kan ende.

Uden egentlig at ville det, kommer vi let til at flytte fokus fra det gode liv med alt det, som vi sætter pris på. I stedet bliver vi fyldt med bekymringer om, hvad naboen nu kan finde på. Og vi retter opmærksomheden  imod at beskytte os selv imod en fare, som endnu ikke er indtrådt. En fare, som måske selv ikke kommer til eksistens.

En nabokonflikt tapper på kræfterne og kan let udvikle sig til at dræne os for energi.

Ofte bygger konflikten på misforståelser og manglende dialog. Vi får simpelthen ikke talt med hinanden, og i stedet får fantasien og frygten lov til at tage magten fra os.

Der er dog en god vej ud af nabokonflikten, og det er tilbage til dialogen. Naboerne skal tale med hinanden for at kunne se uenigheden og løsningsmulighederne i et klart lys. Det handler om at afmystificere og forholde sig til virkeligheden, som den er.

Konfliktens karakter gør dog, at man ikke uden videre sætter sig ned og taler fredeligt med hinanden. Det er her konfliktmægling/mediation tilbyder rammerne for en genoptagelse af dialogen.

Under en konfliktmægling skabes der rum til at begge parter kan sige det, de har på hjerte, og samtidig forvente at blive hørt. Det er igennem en respektfuld og ligeværdig dialog, at konflikten kan bringes til ophør.

Det er min erfaring som konfliktmægler/mediator, at naboer i konflikt kan hjælpes til gensidig forståelse og fælles løsninger. Jo før der tages hånd om situationen, des mindre skade lider parterne og des hurtigere kan freden og trygheden genoprettes.

Læs artiklen “København er en (nabo)konfliktzone” her:

Nabokonflikt