Dr. Edward Bach’s filosofi

No Gravatar

Citater fra bogen “Heal thyseslf”, som udtrykker Dr. Edward Bach’s filosofi:

Dr. Edward Bach's filosofi

“Hovedårsagen til den moderne læge-videnskabs mangler er, at den behandler resultater og ikke årsager.”

“Sygdom er i det væsentligste resultatet af konflikt mellem sjæl og sind og vil aldrig blive udryddet uden en åndelig og mental indsats.”

“Ingen indsats rettet mod kroppen alene kan gøre andet end overfladisk reparere skaden, og heri er der ingen helbredelse, eftersom årsagen stadig er virksom og når som helst kan vise sig igen i en anden form.”

“Dette er sand healing: at angribe den egentlige årsag til lidelse.”

“Lidelse er en finger, der peger på en lektie, det ikke på anden måde er lykkedes os at forstå, og den kan ikke blive udryddet, førend denne lektie er lært.”

“… hos dem som forstår og kan læse de forvarslede symptomers betydning, kan sygdommen forebygges, førend den bryder ud, eller den kan stoppes i et tidligt stadium, fordi de rette korrigerende åndelige og menneskelige bestræbelser sættes ind.”

“…der er mulighed for to store fundamentale vildfarelser: Mangelfuld kontakt mellem vor sjæl og vor personlighed og grusomhed eller uret mod andre, for dette er en forbrydelse imod helheden. Begge disse bringer konflikt, som fører til sygdom.”

“Undlad altid at dømme andre; for hvad der er rigtigt for den ene, er forkert for en anden.”

“I vor tid har frygten for sygdom udviklet sig til en vældig skadelig kraft, fordi den åbner døren for de ting, som vi frygter og gør deres adgang lettere.”

“… vor sejr over sygdom hovedsageligt vil afhænge af følgende. For det første erkendelsen af det guddommelige i vor natur og vor deraf følgende magt til at overvinde alt. For det andet den viden, at sygdoms grundårsag skyldes disharmoni imellem personligheden og Sjælen. For det tredje vor villighed og evne til at opdage fejlen, som forårsager en sådan konflikt. Og for det fjerde fjernelsen af enhver sådan fejl gennem udvikling af den modsatte kvalitet.”

Dr. Edward Bach's filosofi

Bach Blomsterremedier er et komplet, enkelt og naturligt helbredelses- og udviklingssystem, som
  • tilfører personen kvaliteter, der fremmer positive følelser og ændrer tanker og adfærd
  • afhjælper den indre konflikt imellem sind og sjæl og fremmer balance i kroppen
  • er uden bevirkninger
  • er uden vanedannelse
  • er uden forbehold om eventuel anden medicin