Skilsmissemægling – hvordan får jeg min ægtefælle med?

No Gravatar

Skilsmissemægling - hvordan får jeg min ægtefælle med?

Jeg vil gerne skilsmissemægling – hvordan får jeg min ægtefælle med?

Ofte får jeg henvendelse fra mennesker, som gerne vil løse bodeling, forældremyndighed og andre spørgsmål i forbindelse med skilsmisse igennem en skilsmissemægling / mediation.  Men ægtefælles giver indtryk af ikke at ville deltage.

Det er min erfaring, at man ikke bare skal tage et umiddelbart nej for et endeligt svar. Stærke følelser som vrede, frygt, skuffelse, jalousi, skyld og mistillid er ofte i spil. Styret af sådanne stærke emotioner kan en afvisning forekomme mest nærliggende for ægtefællen.

Når man gerne vil igennem med sit budskab, så er det vigtigt at udgå at fremstå som krævende eller dømmende. Husk på, at de to personer allerede har været igennem dårlige oplevelser med hinanden. De kan meget vel være tilbøjelige til at huske det ubehagelige og forvente noget lignende ved et nyt forslag. Ingen ønsker at udsætte sig selv for at blive såret yderligere.

Frygten for gentagelse er netop et slør, som gør det vanskeligt for den ene ægtefælle at forstå og have tillid til, at den anden ægtefælle nu ønsker en fredelig løsning på trods af de indbyrdes dårlige erfaringer. Det er ofte nærliggende for den ene ægtefælle at tro, at der er en skjult dagsorden. Er forslaget bare er et udtryk for et nyt angreb?

Hvis din ægtefælle ikke vil mediation, så vær selv parat til at sænke dine parader.
  • Fortæl ærligt, at du er ked at det hidtidige forløb, og at du har indset, hvor uhensigtsmæssigt det er for jer begge.
  • Fortæl, at du tager ansvaret for din rolle, og respekterer, at din ægtefælle med rette kan have sine betænkeligheder.
  • Undgå beskyldninger eller krav om bestemte løsninger, og bed din ægtefælle om at mødes i gensidig respekt for sammen at finde løsninger, som I begge kan acceptere.
  • Respekter, at din ægtefælle kan have brug for tid til at overveje dit positive forslag og vænne sig til at se dig i et nyt lys.

Med fornuften i behold, er det jo nærmest et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Alligevel kan det forekomme, at ægefællen er så fastlåst i stærke følelser af vrede, frygt og så videre, at denne ikke kan se sig ud af situationen.

Giv ikke op. Et nej skal ikke altid tages for pålydende.
  • Gør ægtefællen opmærksom på mediation som en mulighed ved henvisning til hjemmesiden.
  • Gør ægtefællen opmærksom på, at en telefonisk henvendelse til mediatoren vil give tryghed om frivillighed i forløbet og mediators neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.
  • Forslå, at I hver for sig tager et møde med mediatoren med henblik på at forstå det hidtidige forløb og mulighederne i en mediation.

Så længe en konflikt står på, er begge ægtefæller belastet af situationen. Den fastlåser og forbruger energi, som ellers kunne bruges til at komme videre i livet. Det er ikke ønskeligt for nogen.

Mediation er vejen til fredelige løsninger, og der er ingen, som behøver at frygte forløbet.