Filosofi

No Gravatar

Filosofi
Alle konflikter kan løses, når blot parterne indser, at dialogen giver bedre resultater end “krigen”.Filosofi

Det er min filosofi, at indre fred og harmonisk fællesskab imellem mennesker udelukkende beror på den enkeltes frie valg. Det er et valg imellem frygt og kærlighed – imellem krig og fred.

Som mediator og vejleder er det min opgave, sammen med de stridende parter, at gå ind i “konfliktens ikke helt smertefrie rum”. Jeg skal hjælpe dem til at forstå sig selv og hinanden. Det er nemlig grundlaget for at kunne se, hvori problemerne virkelig består. At lytte til hinanden og blive bevidste om egne behov, det er vejen ud af konflikten. Og frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser.

Det er min rolle at være en objektiv vejleder, der hjælper parterne til i fællesskab at finde deres egne og holdbare løsninger.

Kontakt mig, hvis du ønsker at løse en konflikt, som er gået i hårdknude. Og kontakt mig, hvis du vil sikre, at din kommunikation skaber samarbejde i stedet for konflikter.