Konflikter splitter danske familier

No Gravatar

Konflikter splitter danske familier.

En meningsmåling foretager af YouGov for Søndagsavisen viser, at næsten en fjerde del af befolkningen har opgivet kontakten til en nært stående på grund af uløste konflikter.

I et interview til Søndagsavisen den 20. november 2015 har jeg forklaret, hvorfor netop denne type konflikter har alvorlige konsekvenser for livskvaliteten.

Det er familien, som er vort helt nære netværk og grundlaget for at identificere, hvem vi er. Derfor fører splittelsen i familien til et savn og en utryghed, som betyder vedvarende tab af energi og livskvalitet for de adskilte familiemedlemmer.

Derfor er det heller ikke en løsning at bare lade stå til og leve med tabet.

Familieforhold er et vanskeligt konfliktområde, men min anbefaling er ikke at lade sig styre af begrænsningerne og frygten.

Det handler om at få genoprettet  dialogen i de konfliktramte familier, og her er mediation/konfliktmægling er et særdeles velegnet redskab.

Mediationsprocessen fører overvejende til holdbare løsninger.

Du kan læse artiklen i Søndagsavisen her:
Konflikter splitter danske familier

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.