Vejledning

No Gravatar

Det er tydeligt, at verden i høj grad er præget af konflikter på de ydre planer. Men det enkelt menneske går sjældent fri af konflikter på de indre planer. Faktisk er det min overbevisning, at enhver ydre konflikt har sine rødder i indre konflikter. Og det er her, at behovet for vejledning viser sig.

Ofte er vi mennesker alene med vore egne udfordringer, som har en tendens til at holde os fast. Derved bliver vi ude af stand til at igangsætte nødvendige handlinger, der ellers kunne føre os til de mål, som vi gerne vil nå her i livet.

Selvom det kan opleves som den nærmeste løsning, er det sjældent en god idé at pakke problemstillingerne ind og forsøge at glemme alt om dem. Over tiden har uløste problemer det med at dukke op igen og forringe evnen til at håndtere livet og dagligdagen. Indre konflikter forvandles til ydre konflikter.

Som personlig vejleder kan jeg hjælpe dig med at finde din vej igennem skyggesiderne. Så kan du bruge dine ressourcer på udvikling i stedet for vedvarende konflikter.

Vejledning

Vejledningen kan efter behov og ønske få en spirituel vinkel og herved gå et spadestik dybere. Det handler om den indre konflikt imellem sjælens gode vilje – kærligheden – og personlighedens mere egoistiske tilgang til livet – frygt og magt. Her er målet at skabe forbindelse imellem det personlige plan og sjælsplanet. Herved træder det hele menneske frem.

Det overordnede spørgsmål er: “Vil du træde frem som den, du virkelig er, og hvad vil du så på dette grundlag med dit liv?

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardJeg tilbyder Bachterapi som et muligt supplement til den individuelle vejledning. Det er velegnet til brug for selvudvikling og som redskab i arbejdet på at forene sjæl, sind og krop i fuld harmoni.

Individuel vejledning finder også anvendelse for den ene af parterne i ydre konflikter, hvor den anden part ikke ønsker at medvirke i mediationsprocessen. Her handler det om – den manglende dialog til trods – at søge opfyldelse af egne interesser og behov uden samtidig at optrappe konflikten eller krænke den anden part.

______________________________