Mødeledelse / dirigent

No Gravatar

God mødeledelse er forudsætningen for succesfuld gennemførelse af en generalforsamling og andre møder, hvor mange deltagere sammen skal finde løsninger og træffe beslutninger.

Som dirigent sikrer jeg, at
  • mødet afholdes i overensstemmelse med gældende vedtægter
  • dagsordenen gennemføres som planlagt
  • beretning og regnskab forelægges til godkendelse
  • valg og afstemninger forløber smidigt
  • alle deltagere får lejlighed til at ytre sig efter reglerne
  • mødet i det hele foregår i god ro og orden
  • formålet med mødet opfyldes indenfor den planlagte tid

En uheldig afvikling af en generalforsamling eller et møde kan være til stor skade for fællesskabet i en lang periode fremover.Mødeledelse

Som dirigent er jeg en erfaren “håndværker”, og som advokat og mediator besidder jeg endvidere juridiske kompetencer og stor erfaring med konflikthåndtering.

Møder skal afvikles med værdighed og respekt for såvel dagsordenen som deltagerne. Mødeledelse skal sikre en god oplevelse og opfyldelse af formålet.