Mediationsprocessen

No Gravatar

Mediationsprocessen har i hovedtræk følgende faser:


1. Parterne fortæller hver deres version af historien og sandheden.

Det handler om at lytte til hinanden, og formålet er at skabe forståelse for hinandens intentioner. Denne fase har stor vigtighed, idet den åbner parterne for det videre arbejde i processen.

2. Parterne fortæller om deres bekymringer, interesser og behov.

Formålet er at gøre parterne i stand til opnå en fælles forståelse af problemerne. Kun med denne forståelse bliver parterne i stand til at formulere egne løsningsforslag.

3. Parterne brainstormer for at opstille løsningsmuligheder, som udspringer af den fælles problemformulering og tilgodeser hver af parternes bekymringer, interesser og behov.

Formålet er at opnå parternes forståelse for, at der findes utallige løsningsmuligheder, som kan dække de respektive behov. Ingen muligheder udelukkes i denne fase.

4. Parterne betragter de alternative løsningsforslag og støttes til i fællesskab at udvælge en løsning, som i størst muligt omfang dækker begge parters bekymringer, interesser og behov.

Mediationsprocessen

5. Parterne forpligter sig til den løsning, som de i fællesskab har valgt.
Formålet med denne fase er, at støtte parterne i udarbejdelsen af en plan, som fungerer for dem begge, og som fører til gennemførelse af den valgte løsning.