Mediation

No Gravatar

Du har brug for en mediation til at finde løsninger på din konflikt, når

 • du selv har så stærke følelser, at det er vanskeligt for dig at mødes med din modpart

 • du oplever, at du ikke selv er parat til at tale med vedkommende

 • du frygter, at en samtale med den anden vil gøre konflikten endnu værre

Konfliktmægling

Mediation er en proces som hjælper parterne i en konflikt til at finde fælles løsninger af uenigheder, og metoden er bl.a. udviklet på Harvard Law School i U.S.A. Mediation betegnes også konfliktmægling.

Parterne deltager frivilligt i processen, der foregår i fortrolighed. Processen ledes af en mediator, som er neutral, upartisk og uafhængig af parterne.

Under mediationen ledes parterne igennem en dialog med hinanden til at søge fælles løsninger, som bevidst sigter på at varetage alle parters interesser i størst muligt omfang. Det er mediatorens opgave at støtte parterne til at forstå og anerkende hinandens frustrationer, behov og interesser, som er grundlaget for at kunne nå til enighed om løsninger.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at en (eller flere) mediationer af 3 timers varighed i langt de fleste tilfælde fører til, at parterne når til forståelse og enighed om fælles løsninger.

Som model for løsning af konflikter imellem to eller flere parter kan mediation anvendelse i alle sammenhænge:

 • i parforhold
 • i familien
 • imellem naboer
 • imellem private personer i alle forhold
 • imellem medarbejdere
 • imellem chefer
 • imellem medarbejdere og chefer
 • imellem afdelinger,
 • imellem virksomheder
 • imellem institutioner
 • imellem organisationer
 • imellem lande

Mediationsprocessen kan endvidere anvendes som model ved rådgivning af den ene af parterne i de tilfælde, hvor den anden part ikke ønsker at deltage i processen – se mediationsprocessen. I denne situation kan dialogen imellem parterne ikke umiddelbart genoprettes. Derfor handler det i første omgang for ene part om  at søge opfyldelse af sine egne interesser og behov uden samtidig at optrappe konflikten med den anden – se individuel vejledning.

Konfliktens natur, som den kan udfolde sig, hvis uenigheden ikke håndteres:

Konflikttrappen