Hvorfor skilsmissemægling?

No Gravatar

Hvorfor skilsmissemægling? Når en skilsmisse indtræffer, viser den sig ofte at blive en af de allerværste oplevelser i livet for de mennesker, som er involverede.

Skilsmissemægling

Det er i høj grad en situation, hvor følelserne tager magten og overskygger almindelig sund fornuft og god samvittighed.

Det er i reglen vanskeligt at tale fornuftigt sammen, og hver af parterne bliver sig selv nærmest. Ofte kommer tankerne til at handle om at sikre sig hver sin andel af værdierne og andre rettigheder, herunder forældremyndighed og samvær, hvis der er børn i forholdet.

Af frygt for at blive snydt henvender den ene eller begge parter sig ofte til en advokat for at lære sine rettigheder at kende og opstille sine krav imod den anden part. Denne handling er i realiteten en optrapning af situationen. Det ligner hurtigt en krigserklæring imod hinanden, og parterne begiver sig ikke sjældent ud i en mangeårig krig imod hverandre. I en krig er der ingen vindere – kun tabere!

Er det så det hele værd. Det vil de fleste svare nej til, når fornuften og samvittigheden på et eller andet tidspunkt, og måske efter mange års lidelse, vender tilbage.

I en skilsmissemægling/-mediation støttes parterne til at genoptage den indbyrdes dialog, som er helt afgørende for sammen at kunne finde løsninger, der tilgodeser begge parters interesser og behov. Og en konstruktiv dialog er forudsætningen for, at forældre kan etablere et tillidsfuldt samarbejde omkring en eventuel fælles forældremyndighed.

Som konfliktmægler/mediator er det min opgave at lede parterne igennem en proces, hvor fornuften får overtaget i forhold til de negative og smertefulde følelser. Målet er, at begge parter, deres eventuelle børn, familie og andre nærtstående, den ulykkelige situation til trods, må komme bedst muligt videre i livet, sammen eller hver for sig.