Bestyrelse

No Gravatar

Bestyrelse, det handler om den strategiske og visionære ledelse af foreninger, forbund, organisationer og erhvervsvirksomheder.

Bestyrelse

Mediator og advokat Jørn Nedergaard rådgiver om strategisk konflikthåndtering såvel internt i bestyrelser og virksomheder som eksternt i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Konflikter i enhver organisation er skadelige på alle parametre og påvirker især trivsel, produktivitet og omdømme.

Det er ansvaret for en bestyrelse at sikre en forsvarlig organisation, hvor den daglige ledelse fremmer innovation og forhindrer, at naturlig uenighed udvikler sig til skadelige konflikter.

Vi befinder os på på et område, hvor voldsomme følelser er eller kan komme i spil. Og alle involverede i en organisation har større eller mindre lodder i vægtskålen.

Konflikter kan forvandles til holdbare løsninger igennem professionel håndtering, som bygger på uvildighed, fortrolighed og tillid. Disse kompetencer forefindes sjældent i egne rækker.

Som ekstern mediator tilfører advokat Jørn Nedergaard en bestyrelse stærke faglige og menneskelig kompetencer om forebyggelse og håndtering af konflikter.