Tilgivelse – hvad, hvorfor og hvordan?

No Gravatar

I anledningen af påsken har Folkekirken sat fokus på tilgivelse.

Hvad forstår vi ved begrebet tilgivelse? Hvorfor er det så vigtigt for os mennesker at tilgive hinanden? Og hvordan kan vi egentlig praktisere denne vanskelige disciplin?

For at søge en bredt besvarelse har Folkekirken.dk spurgt tre eksperter med forskellig faglig baggrund om, hvordan vi hver især forstår tilgivelse.

Eksperterne er følgende:

Hospitalspræst Christian Busch
Psykolog Jane Bækgaard
Konfliktmægler og advokat Jørn Nedergaard

Selvom vi har en meget forskellig tilgang til tilgivelse, er vi alligevel enige om, at det grundliggende handler om den enkeltes mulighed for at frigøre sig og komme videre med livet.

Du kan se to videoindslag her:

Tilgivelse - hvad, hvorfor og hvordan

 

 

 

 

 

I det ene besvarer eksperterne spørgsmålene hvad, hvorfor og hvordan, og i det andet besvarer vi spørgsmålet om, hvordan man finder kræfterne til at gå ind i en tilgivelse, som ofte vanskeliggøres at stærke følelser.

Samtidig hermed har Folkekirken ladet foretage en ny befolkningsundersøgelse om danskernes syn på tilgivelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at 68% af de adspurgte mener, at tilgivelse er vigtig for at bevare vore nære relationer.

Igennem et stort antal konfliktmæglinger er det min erfaring, at det ofte er følelsen af, at den anden ikke har fortjent en tilgivelse, som står i vejen for en forsoning imellem mennesker.

At bære på bebrejdelser eller ligefrem had til et andet menneske bliver hurtigt en tung byrde, som bremser den enkeltes udvikling og mulighed for at går videre i livet.

Du kan læser mere om undersøgelsen og se mine kommentarer her:
Tilgivelse - hvad, hvorfor og hvordan

, , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.