Presse

No Gravatar

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn Nedergaard

Presse

Artikler, presse-meddelelser, TV og presse-foto omhandlende mediator Jørn Nedergaards virke som konfliktmægler:

Presse