FAQ om mediation

No Gravatar

FAQ om mediation (ofte stillede spørgsmål) ved mediator og advokat Jørn Nedergaard:

FAQ om mediation

Er man tvunget til at fuldføre en mediation, når den først er sat i gang?

En mediation er frivillig, og alle deltagere kan til enhver tid meddele, at de ikke længere ønsker at deltage. Dette gælder også mediatoren.

Vil mediationen ikke blot optrappe konflikten?

Under en mediation fremkommer der ofte synspunkter, som sjældent bliver berørt under en traditionel forhandling eller en retssag. Det er min erfaring, at det netop er disse oplysninger, der fører til løsninger.

Hvad er formålet med en mediation?

Formålet med en mediation er at finde løsninger, der tilgodeser alle parters behov og interesser. En mediation er baseret på parternes ønske om en fredelig løsning. En retssag eller voldgiftssag vil næsten aldrig føre til et resultat, som begge parter er tilfredse med.

Kan man have sin egen advokat med til mediation?

Ja, det er parterne selv, der afgør, om de ønsker at rådføre sig med egne advokater eller andre rådgivere i mediationsforløbet.

Hvornår kan man påbegynde en mediation?

En mediation kan påbegyndes, så snart parterne har indgået en aftale herom med mediatoren. Det er som regel en fordel at gennemføre mediationen, inden en lang og tidskrævende retssag indledes. På denne måde spares både tid, penge og bekymringer. Mediationen kan også med fordel vælges, selvom en retssag allerede er indledt.

Er en mediation spild af tid og penge, hvis man ikke bliver enige om en aftale?

Selv om parterne ikke når frem til en aftale, vil mediationen klargøre, på hvilke punkter parterne er uforenelige. En eventuel efterfølgende retssag, vil sagen således være “skåret til”, og sagen kan begrænses til den resterende uenighed. Det er min erfaring, at mere ned 80% af mediationerne fører til løsninger.

Hvorfor vælge en mediator som er advokat?

Som advokat er jeg underlagt de advokatetiske regler, og jeg tilslutter mig de skærpede etiske regler anført her på hjemmesiden. Som mediator og advokat har jeg stor erfaring med konflikthåndtering, og jeg har både en teoretisk og praktisk tilgang, der kommer parterne tilgode. Jeg har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse.

Er der regler for, hvorledes en mediation skal foregå?

Mediator fastlægger rammerne for mediationsforløbet sammen med parterne. Inden mediationsmødet fremsender jeg en mediationsaftale samt etiske regler, intentioner for mediationen og oplysninger om mediationsprocessen til parterne.