Intentioner for mediationen

No Gravatar

Intentioner for mediationen hos mediator og advokat Jørn Nedergaard:

 • Vi  gør os inden mødet tanker om mulige alternative eller utraditionelle løsninger af sagen.
 • Vi skiftes til at tale og afbryder ikke hinanden.
 • Vi nævner hinanden ved vore fornavne og bruger ikke han eller hun.
 • Vi bebrejder ikke og angriber ikke hinanden.
 • Vi stiller spørgsmål til hinanden for at skabe klarhed og forståelse for hinandens synspunkter.
 • Vi søger at undgå fastlåste standpunkter.
 • Vi giver udtryk for vores personlige behov og interesser og det mål, som vi ønsker at nå frem til.
 • Vi lytter respektfuldt og interesseret til hinanden og forsøger at forstå hinandens behov og interesser.
 • Vi anerkender, at vi hver især har ret til at have vores eget syn på sagen, og at vi ikke nødvendigvis er enige.
 • Vi låser os ikke fast på det, der ikke fungerede i fortiden, men retter i stedet fokus på den fremtid, vi ønsker at skabe.
 • Vi undgår at fastholde hinanden i endeløse diskussioner og bruger tiden under mediationen på i fællesskab at søge reelle og holdbare løsninger.
 • Vi meddeler mediatoren, hvis vi ikke synes, at mediationen foregår konstruktivt.
 • Vi påpeger, hvis vi oplever, at mediatoren er partisk.
 • Vi beder om en pause, når vi har behov for det.