Børn i skilsmisse

No Gravatar

Statsforvaltningen træffer 800 gange om året afgørelse om, at børn ikke længere skal se én af deres forældre. Så galt går det, når fraskilte forældre lader sig styre af frygt, had, forbitrelse og andre tunge følelser.

Børn i skilsmisseAt forældre og børn fratages muligheden for kontakt med hinanden forekommer fuldstændig umenneskeligt. Situationen vækker en stærk afmagtsfølelse hos børn, søskende, forældre og alle andre, som indgår i barnets liv.

Moderne og bevidste mennesker er naturligvis klar over, at en skilsmisse udløser svære følelser. De kan tydeligvis ikke kan håndteres igennem en kamp ved Statsforvaltningen. Der er dog altid en risiko for at miste fokus på barnets behov og blive revet med af en dårlig stemning imellem forældrene.

Alle børn har brug for at vokse op i en kærlig ramme, hvor begge forældre er nærværende og medvirker til at skabe tryghed i barnets liv. Uanset nye partnere, bedsteforældre og andre voksne mennesker, som medvirker til at fremme barnets opvækst, så er og forbliver forældrene de vigtigste relationer i barnets liv.

Hvis barnet afskæres kontakt med én af forældrene, så medfører det store følelsesmæssige skader på lang sigt. Det gælder både for barnet og den forældre, som mister kontakten.

Alle forældre kan udvise ansvarlighed og undgå, at situationen løber af sporet. Bevidsthed om risikoen for adskillelse og ønsket om at sikre barnet en kærlig ramme for opvæksten er de faktorer, som kan forebygge katastrofen.

Ansvarligheden handler i høj grad om at erkende risikoen for, at følelserne tager magten, og at søge den nødvendige hjælp til at håndtere situationen. Løsninger, som er holdbare for alle parter, kan kun findes på frivillig basis.

En mediation hjælper forældrene med at opretholde eller genoptage den indbyrdes dialog, der er helt afgørende for, at de sammen kan finde løsninger, som tilgodeser både barnets og forældrenes behov.

Læs mere om mediation her:     Børn i skilsmissemægling

TV2´s dokumentarserie “Med børnene som våben” har tidligere sat fokus på problemet. Læs mere her:  TV2

Læs artiklen “Man er far og mor på livstid – også selvom livet kommer på tværs” her:   Kristeligt Dagblad