Bach Blomsterremedier – hvor langt kan man komme uden lykkepiller?

No Gravatar

Vi foranlediges af lægevidenskaben til at tage lykkepiller, når vi ikke kan håndtere grundliggende menneskelige følelser – det kan være angst, ensomhed, tungsind, selvhad og mange andre følelser.

I medierne har der i de senere år været en hel del debat om bivirkninger ved behandling med lykkepiller. Det kan være bivirkninger, som er mere eller mindre forventlige ved medicinsk behandling. Men der er også tale om meget alvorlige og helt uacceptable bivirkninger, som eksempelvis selvmord og voldelige handlinger imod andre mennesker.

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardHovedårsagen til den moderne lægevidenskabs mangler er efter min opfattelse, at den behandler symptomer og ikke årsager. Sand healing er imidlertid at angribe den egentlige årsag til lidelsen.

Det handler med andre ord ikke om at bedøve mennesker, så de ikke kan mærke de tunge følelser, men i langt højre grad om at overvinde sindets ubalancer, så vi bliver i stand til at håndtere følelserne igennem udvikling af den modsat svarende og positive kvalitet.

Bach Blomsterremedier – hvor langt kan man komme uden lykkepiller?

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om lykkepiller fuldstændig kan undværes for alle, men det er min erfaring som bachterapeut, at Bach Blomsterremedier er et komplet, enkelt og naturligt helbredelses- og udviklingssystem, som

  • tilfører personen kvaliteter, der fremmer positive følelser og ændrer tanker og adfærd
  • afhjælper den indre konflikt imellem sind og sjæl og fremmer balance i kroppen
  • er uden bevirkninger
  • er uden vanedannelse
  • er uden forbehold om eventuel anden medicinBach Blomsterremedier - hvor langt kan man komme uden lykkepiller

Læs mere om den naturlige løsning af de indre konflikter med Bach Blomsterremedier her: