Terror i wonderful København

No Gravatar

Terror i wonderful København.

Terror skaber frygt, og frygt er et element i de fleste konflikter og en følelse, som medvirker til at optrappe et modsætningsforhold.
Den eneste holdbare vej ud af en konflikt er dialog. Frygten er desværre også en følelse, som står i vejen for ærlig dialog imellem mennesker.
Derfor er det vigtigt, at vi sammen tager ansvar og mobiliserer alle gode kræfter. Vi må undgå, at frygten tager magten fra os og skaber fjendebilleder.
Lad os derfor vise medfølelse og respekt for de, som rammes af aggression, og lad os koncentrere dialogen om, hvordan vi opnår fællesskab i stedet for modsætning.

Terror i wonderful København

, , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.