Bachterapi

No Gravatar

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardHvor mediation er mægling af de ydre konflikter imellem mennesker, handler bachterapi om de indre konflikter i det enkelte menneske. Som bachterapeut hjælper jeg dig med at løse dine indre konflikter og sætte fokus på dine mål i livet.

Igennem sit arbejde som læge i begyndelsen af 1900-tallet erfarede Dr. Edward Bach, hvordan menneskers psykiske og sjælelige ubalancer gjorde dem syge. Til at hjælpe med at genoprette den følelsesmæssige balance hos patienterne udviklede han 38 blomsterremedier til brug i bachterapi.

BachterapiDisse homøopatiske remedier er baseret på 38 blomster, som repræsenterer vore sjælskvaliteter og på et fintstofligt plan korresponderer med vort sind. Til enhver ubalance, et normalt menneske måtte have i sit sind, findes et Bachremedie, der kan hjælpe med at genoprette den balance, som ligger til grund for sundhed på det fysiske plan.

Indre konflikter handler om følelsesmæssige blokeringer, som fører til sygdomme og står i vejen for personlig udvikling. Ifølge Dr. Bach er sygdomme og følelsesmæssige ubalancer således signaler til os om, at vi har en konflikt imellem personlighed og sjæl. Her udgør Bach Blomsterremedier en virkningsfuld hjælp i arbejdet på at forene sjæl, sind og krop i fuld harmoni.

Bach Blomsterremedier er et personligt udviklingssystem, som hjælper mennesker med at forstå sig selv og håndtere livets udfordringer uden frygt.

Jeg tilbyder bachterapi alene eller som et supplement til den individuelle konflikt-vejledning.