Konfliktmægling – hvordan får jeg min partner med?

No Gravatar

Konfliktmægling - hvordan får jeg min partner med?Jeg vil gerne konfliktmægling – hvordan får jeg min partner med?

Ofte får jeg henvendelse fra mennesker, som gerne vil løse en konflikt med deres samlever eller ægtefælle igennem en konfliktmægling / mediation. Men partneren giver indtryk af ikke at ville deltage.

Det er min erfaring, at man ikke bare skal tage et umiddelbart nej for et endeligt svar. Stærke følelser som vrede, frygt, skuffelse, jalousi, skyld og mistillid er ofte i spil. Styret af sådanne stærke emotioner kan en afvisning forekomme mest nærliggende for partneren.

Når man gerne vil igennem med sit budskab, så er det vigtigt at udgå at fremstå som krævende eller dømmende. Husk på, at de to personer allerede har været igennem dårlige oplevelser med hinanden. De kan meget vel kan være tilbøjelige til at huske det ubehagelige og forvente noget lignende ved et nyt tiltag. Ingen ønsker at udsætte sig selv for at blive såret yderligere.

Frygten for gentagelse er netop et slør, som gør det vanskeligt for den ene part i et forhold at forstå og have tillid til, at den anden part nu ønsker en fredelig løsning på trods af de indbyrdes dårlige erfaringer. Det er ofte nærliggende for den ene part at tro, at der er en skjult dagsorden. Er forslaget bare er et udtryk for et nyt angreb?

Hvis din partner ikke vil mediation, så vær selv parat til at sænke dine parader.
  • Fortæl ærligt, at du er ked at det hidtidige forløb, og at du har indset, hvor uhensigtsmæssigt det er for jer begge.
  • Fortæl, at du tager ansvaret for din rolle, og respekterer, at din partner med rette kan have sine betænkeligheder.
  • Undgå beskyldninger eller krav om bestemte løsninger, og bed din partner om at mødes i gensidig respekt for sammen at finde løsninger, som I begge kan acceptere.
  • Respekter, at din partner kan have brug for tid til at overveje dit positive forslag og vænne sig til at se dig i et nyt lys.

Med fornuften i behold, er det jo nærmest et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Alligevel kan det forekomme, at partneren er så fastlåst i stærke følelser af vrede, frygt og så videre, at denne ikke kan se sig ud af situationen.

Giv ikke op. Et nej skal ikke altid tages for pålydende.
  • Gør partneren opmærksom på mediation som en mulighed ved henvisning til hjemmesiden.
  • Gør partneren opmærksom på, at en telefonisk henvendelse til mediatoren vil give tryghed om frivillighed i forløbet og mediators neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.
  • Forslå, at I hver for sig tager et møde med mediatoren med henblik på at forstå det hidtidige forløb og mulighederne i en mediation.

Så længe en konflikt står på, er begge parter belastet af situationen. Den fastlåser og forbruger energi, der ellers kunne bruges til at komme videre i livet. Det er ikke ønskeligt for nogen.

Mediation er vejen til fredelige løsninger, og der er ingen, som behøver at frygte forløbet.