Erhverv

No Gravatar

Mediator Jørn Nedergaard tilbyder følgende ydelser til erhverv.

Som mediator og advokat tilbyder jeg et bredt spekter af ydelser til virksomheder i dansk erhverv. Ydelserne bygger på faglige kompetencer og egne erfaringer fra et praktisk virke som leder i erhvervslivet over en lang årrække.

Det gennemgående tema er menneskelige relationer, som kun kan opretholdes igennem en ligeværdig dialog.

Uenighed er et livsvilkår, som både kan være en kilde til innovation og en risiko for optrapning til konflikt. Herved lider dialogen skade og ofte kan den gå helt i stykker.

Menneskelige relationer er livsnødvendige for enhver virksomhed, og derfor er det vigtig at bane vejen til en konstruktiv dialog, som bygger på fortrolighed, tryghed og respekt.

_______________________________________