Konfliktmægling – hvordan får jeg min familie med?

No Gravatar

Konfliktmægling - hvordan får jeg min familie med?

Jeg vil gerne konfliktmægling – hvordan får jeg min familie med?

Ofte får jeg henvendelse fra mennesker, som gerne vil løse en konflikt med en eller flere familiemedlemmer igennem en konfliktmægling / mediation – men der er en eller flere medlemmer, som giver indtryk af ikke at ville deltage.

Det er min erfaring, at man ikke bare skal tage et umiddelbart nej for et endegyldigt svar. Stærke følelser som vrede, frygt, skuffelse, jalousi, skyld og mistillid er ofte i spil, og styret af sådanne stærke emotioner kan en afvisning undertiden forekomme som det mest nærliggende.

Når man gerne vil igennem med sit budskab, så er det vigtigt at udgå at fremstå som krævende eller dømmende. Husk på, at mennesker, som allerede har været igennem dårlige oplevelser med hinanden, meget vel kan være tilbøjelige til at huske det ubehagelige og forvente noget lignende ved en ny henvendelse. Ingen ønsker at udsætte sig selv for at blive såret yderligere.

Frygten for gentagelse er netop et slør, som kan gøre det vanskeligt for et medlem af familien at forstå og have tillid til, at et andet medlem nu ønsker en fredelig løsning på trods af de indbyrdes dårlige erfaringer. Det er ofte nærliggende for den ene at tro, at der er en skjult dagsorden, og at henvendelsen bare er et udtryk for et nyt angreb.

Hvis din familie ikke vil mediation, så vær selv parat til at sænke dine parader.
  • Fortæl ærligt, at du er ked at det hidtidige forløb, og at du har indset, hvor uhensigtsmæssigt det er for jer alle.
  • Fortæl, at du tager ansvaret for din rolle, og respekterer, at andre med rette kan have deres betænkeligheder.
  • Undgå beskyldninger eller krav om bestemte løsninger, og bed de andre om at mødes i gensidig respekt for sammen at finde løsninger, som alle kan acceptere.
  • Respekter, at de andre kan have brug for tid til at overveje dit positive forslag og vænne sig til at se dig i et nyt lys.

Med fornuften i behold, er det jo nærmest et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Alligevel kan det forekomme, at de andre familiemedlemmer er så fastlåste i stærke følelser af vrede, frygt og så videre, at de ikke kan se sig ud af situationen.

Giv ikke op. Et nej skal ikke altid tages for pålydende.
  • Gør de andre opmærksomme på mediation som en mulighed ved henvisning til hjemmesiden.
  • Gør de andre opmærksomme på, at en telefonisk henvendelse til mediatoren vil give tryghed om frivillighed i forløbet og mediators neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.
  • Forslå, at I efter behov hver for sig tager et møde med mediatoren med henblik på at forstå det hidtidige forløb og mulighederne i en mediation.

Så længe en konflikt står på, er alle familiemedlemmer belastet af situationen, som fastlåser og forbruger energi, der ellers kunne bruges til at fremme familielivet. Det er ikke ønskeligt for nogen.

Mediation er vejen til fredelige løsninger, og der er ingen, som behøver at frygte forløbet.