Erfaring

No Gravatar

Erfaring
På baggrund af beskikkelse som advokat i 2002 videreuddannede jeg mig i 2004 til mediator, og konfliktmægling blev mit speciale. Jeg er yderligere uddannet bachterapeut.

Erfaring mediator og advokat Jørn Nedergaard

Tidligere virkede jeg som sagsførende advokat, men jeg fandt den retlige proces alt for ødelæggende både for den vindende og den tabende part. Reelt er der to tabere og ofte andre berørte, som kommer i klemme. Siden 2007 har jeg udelukkende arbejdet med konfliktmægling, vejledning og undervisning, og jeg fører ikke retssager.

Enhver stor konflikt er startet med en lille uenighed. Jeg arbejder med ydre og indre konflikter i alle faser. Det er min erfaring, at det aldrig er for tidligt og sjældent for sent at håndtere en konflikt.