Kursus

No Gravatar

Mediator og advokat Jørn Nedergaard tilbyder kursus med de nyeste metoder om håndtering af konflikter og konfliktforebyggende kommunikation, når du har brug for at klæde dine medarbejdere på:

Konflikthåndtering med mediationKursus

Når dialogen går i stykker, udvikler uenighed sig til en konflikt. For at kunne håndtere konflikten, er det strengt nødvendigt at bringe parterne tilbage i dialog med hinanden. Her står tunge følelser ofte i vejen for at parterne kan tåle at se hinanden i øjnene. Mediation er netop det fortrolige frirum, hvor parterne kan hjælpes til at dele deres synspunkter og lytte til hinanden. Det er den korteste vej frem imod en fornyet forståelse og fælles løsninger, som er holdbare på lang sigt.

Kursus over 2 dage, om at tage rollen som mægler i en konflikt.

Deltagerne indføres i  grundbegreberne i mediation og trænes i anvendelsen af denne metode.

Ansvarlig kommunikationKursus

Den måde, hvorpå vi kommunikerer med hinanden er afgørende for, hvor ofte vi skaber misforståelser, som fører til konflikter. Ved at tage ansvar for vore egne oplevelser, følelser og behov kan vi være ærlige i dialogen og skabe gensidig forståelse.

Kursus over 2 dage om at træde frem på en ny måde og tage ansvar for sin egen situation – i eller udenfor en konflikt.

Deltagerne indføres og trænes i metoder baseret på Ikke Voldelig Kommunikation.

Tonen skaber trivslenKursus

Kursus over 2 dage om omgangstonen i en virksomhed, og hvorledes trivsel og motivation stiger, når alle medarbejdere lytter åbent, taler samme “sprog” og formulerer sig klart.

Kursus udvikles efter behovFoto: Bjarne Stæhr

Jeg udvikler gerne et kursus efter jeres særlige behov.