Familieforhold

No Gravatar

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardI de fleste familieforhold findes uenigheder af mere eller mindre alvorlig karakter. Vi er alle mennesker, og det er helt naturligt.

For ganske mange familieforhold har uenighederne udviklet sig til egentlige konflikter. Dette har medført splittelse og mistet kontakt imellem familiemedlemmerne. En undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen i 2015 viser, at omtrent end hver fjerde dansker ikke har kontakt med ét eller flere familiemedlemmer.

Ofte bærer mennesker rundt på sådanne uafklarede forhold. Da det handler om nærtstående og ofte livslange relationer, er konsekvenserne alvorlige.

Årsagerne til uoverensstemmelse i familien kan være mangeartede. Det kan eksempelvis være arvesager, økonomisk mellemværende generelt, familietraditioner, moderne familiemønstre med dine, mine og vore børn, misforståelser og uenighed i al almindelighed.

Familieforhold

Familien er det helt nære netværk og den helt grundliggende identifikation af, hvem vi er. Splittelse fører derfor til savn og utryghed. På det underbevidste og i reglen også på det dagsbevidste plan er dette en faktor, som betyder til tab af energi og livskvalitet.

Mange lever i årevis, ja måske resten af livet, med ønsket om en genforening og forsoning. Manglende kræfter og redskaber til at søge kontakten, og frygten for at blive afvist, holder mange tilbage.

Familieforhold er et vanskeligt konfliktområde, og det kan forekomme som den nemmeste løsning at lade stå til og leve med tabet. Men lad dig ikke styre at begrænsningerne og frygten. Mediation er et særdeles velegnet redskab til genoprettelse af dialogen i familiekonflikter, og mediationsprocessen fører overvejende til holdbare løsninger.

____________________________