Synspunkter om konflikter

No Gravatar

Synspunkter om konflikter
En uenighed er sund og naturlig, og den kan blive vejen til fremgang. En konflikt er perspektivløs, og den kan blive vejen til krig.

Hvis du møder dit medmenneske i hjertet, så bliver I sammen i stand til at finde gode og varige løsninger på jeres uenigheder. Af mine synspunkter om konflikter er dette det vigtigste.

Som mediator/konfliktmægler og advokat er det min opgave at vise vejen til forsoning og interesse-baserede løsninger imellem mennesker.

Uenighed imellem mennesker er et naturligt livsvilkår. På det materielle plan kan uenighed blive grundlag for vækst. Og på det menneskelige plan kan det blive grundlag for personlig udvikling.

At forholde sig til uenighed er med andre ord en spirituel proces. Hvis du træder positivt ind i processen, fører den til din og i bedste fald endog dine medmenneskers udvikling. Hvis du derimod forholder dig passivt eller træder negativt ind i processen, fører den ikke kun dig, men i værste fald også dine medmennesker, til fastlåshed og lidelse.

Igennem et årelangt forløb som advokat har jeg således erfaret, hvorledes konflikter optrappes og med anlæggelse af retssag munder ud i en krig imellem parterne. At føre krig er uden perspektiv. Det er for parterne forbundet med svære lidelser, uanset om sagen vindes eller tabes.

Resultatet af en konflikt er ofte, at muligheden for gode relationer ødelægges. Sårene på sjælen har meget vanskeligt ved at heles.

Synspunkter om konflikter

At skabe forsoning imellem mennesker og søge interessebaserede løsninger til gavn for parterne og fællesskabet gør for mig livet perspektivrigt og meningsfyldt.

__________________________________