Profil

No Gravatar

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardProfil

På baggrund af min advokatuddannelse har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling.

Jeg møder alle mennesker med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning.

I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge. Som mediator er det min opgave at skabe balance imellem mennesker.

______________________________