Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling

No Gravatar

Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling?

Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling? Når jeg nu gerne vil.

Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling?

Ofte får jeg henvendelse fra mennesker, som gerne vil løse en konflikt med en tidligere ægtefælle eller en anden person igennem en konfliktmægling / mediation. Men den anden part giver indtryk af ikke at ville deltage.

Det er min erfaring, at man ikke bare skal tage et umiddelbart nej for et endeligt svar. Stærke følelser som vrede, frygt, skuffelse, jalousi, skyld og mistillid er ofte i spil. Styret af sådanne stærke emotioner kan en afvisning forekomme mest nærliggende for den anden part.

Når man gerne vil igennem med sit budskab, så er det vigtigt at udgå at fremstå som krævende eller dømmende. Husk på, at to personer, som allerede har været igennem dårlige oplevelser med hinanden, meget vel kan være tilbøjelige til at huske det ubehagelige og forvente noget lignende ved en ny henvendelse. Ingen ønsker at udsætte sig selv for at blive såret yderligere.

Frygten for gentagelse er netop et slør, som gør det vanskeligt for den ene part at forstå og have tillid til, at den anden part nu ønsker en fredelig løsning på trods af de indbyrdes dårlige erfaringer. Det er ofte nærliggende for den ene part at tro, at der er en skjult dagsorden. Og at henvendelsen bare er et udtryk for et nyt angreb.

Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling?

Hvis din modpart ikke vil mediation, så vær selv parat til at sænke dine parader.

  • Fortæl ærligt, at du er ked at det hidtidige forløb, og at du har indset, hvor uhensigtsmæssigt det er for jer begge.
  • Fortæl, at du tager ansvaret for din rolle, og respekterer, at den anden part med rette kan have sine betænkeligheder.
  • Undgå beskyldninger eller krav om bestemte løsninger, og bed den anden part om at mødes i gensidig respekt for sammen at finde løsninger, som begge kan acceptere.
  • Respekter, at den anden part kan have brug for tid til at overveje dit positive forslag og vænne sig til at se dig i et nyt lys.

Med fornuften i behold, er det jo nærmest et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Alligevel kan det forekomme, at den anden part er så fastlåst i stærke følelser af vrede, frygt og så videre, at denne ikke kan se sig ud af situationen.

Hvordan får jeg min modpart med til konfliktmægling?

Giv ikke op. Et nej skal ikke altid tages for pålydende.

  • Gør modparten opmærksom på mediation som en mulighed ved henvisning til hjemmesiden.
  • Gør modparten opmærksom på, at en telefonisk henvendelse til mediatoren vil give tryghed om frivillighed i forløbet og mediators neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.
  • Forslå, at I hver for sig tager et møde med mediatoren med henblik på at forstå det hidtidige forløb og mulighederne i en mediation.

Så længe en konflikt står på, er alle involvere parter belastet af situationen. Det fastlåser og forbruger energi, der ellers kunne bruges til at komme videre i livet. Det er ikke ønskeligt for nogen.

Mediation er vejen til fredelige løsninger, og der er ingen, som behøver at frygte forløbet.