Hvorfor mediation?

No Gravatar

Vi har ikke råd til dyre retssager og forældet konflikthåndtering!

I denne tid er der fokus på opdatering af den teknologi, som skaber eller forbruger vore ressourcer. Men når det drejer sig konflikter, bruger vi fortsat en gammeldags og uhensigtsmæssig metode.

Finanskrisen byder os at effektivisere for at vinde det tabte tilbage. Nu må vi vågne op og indse, at vi heller ikke kan fortsætte med at håndtere konflikter med en dyr og forældet teknologi.

Den mulighed, som vi typisk vælger, når vi står overfor en tilsyneladende uløselige konflikt, er at lade domstolene træffe afgørelsen.

Det er advokaterne, som fører sagerne, og retssystemet udmærker sig ved følgende karakteristika:

  • Hvorfor mediation?Det er meget dyrt
  • Det tager lang tid
  • Det er meget ressourcekrævende for parterne
  • Det er stærkt ødelæggende for relationen imellem parterne

I andre sammenhænge har vi bemærkelsesværdig fokus på at benytte den mest moderne teknologi – det gælder selvfølgelig i produktionsforhold, men også på andre områder, eksempelvis kommunikation. Hvem ønsker sig ikke den nyeste Iphone og Notebook?

Hvorfor i al verden er det så lige sådan, at vi vælger at håndtere vore konflikter med en teknologi, som for længst er forældet? En forklaring kunne være, at der ikke er udviklet en mere tidssvarende og anvendelig metode. Men det er ikke tilfældet.

En moderne og yderst tidssvarende teknologi til løsning af konflikter forefindes under betegnelsen mediation.

Mediation er en dialog imellem parterne, som ledes af en særligt uddannet og neutral forhandlingsleder – en mediator – og mediationen har følgende karakteristika:

  • Det koster meget lidt i forhold til en retssagHvorfor mediation?
  • Det er hurtigt gennemført
  • Parterne undgår at bruge kræfter på en langvarigt retssag
  • Relationerne bevares

Mediationen foregår i fortrolighed, og parterne bevarer den fulde rådighed over situationen – både med hensyn til diskretion, frivillig deltagelse og valg af løsninger på konflikten.

Mediation er som teknologi anvendelig i alle typer af konflikter.
Når man betragter retssystemet udefra, så kan enhver gøre sig en forestilling om, hvilket astronomisk beløb, der årligt anvendes (forspildes) af danske virksomheder og privatpersoner på retssagsførelse.

Lad os nu kaste blufærdigheden til side og se virkeligheden i øjnene. Uenighed er en naturlig del af livet, men det kan på alle måder blive forbandet dyrt, hvis vi fortsat løser de heraf følgende konflikter med en forældet teknologi. Det har vi i almindelighed ikke råd til – slet ikke midt i en finanskrise.

Retssager efterlader ingen vindere. Mediation efterlader igen tabere. Mediation er nutidens og fremtidens teknologi til løsning af konflikter.