Procesledelse

No Gravatar

En konflikt i en gruppe fjerner fokus fra målsætningen, og gruppens arbejde bremses. Der er behov for procesledelse.

Hvor er det, vi skal hen, og hvad er det, vi ønsker at opnå sammen?

Procesledelse

I en procesfacilitering / procesledelse bringes gruppen tilbage på sporet, og det sikres, at gruppens energi ikke spildes på en ødelæggende konflikt.

Det er facilitatorens opgave at støtte gruppen i fastlæggelse eller fastholdelse af målsætningen og bane vejen for gruppens videre arbejde.

En procesfacilitering er en faseopdelt proces i lighed med en mediation. Gruppen kan være af større eller mindre omfang.

Facilitatorens opgave som procesleder kan strække sig over et eller flere møder, men hensigten er hurtigst muligt at gøre gruppen i stand til at virke målrettet ved egen kraft.

Procesfacilitering finder primært anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.