Mediationsklausul til brug i aftaler

No Gravatar

Mediator og advokat Jørn Nedergaards forslag til en mediationsklausul til brug i aftaler:

 

  1. Parterne er enige om at søge alle konflikter løst ved direkte forhandling i mellem sig.
  2. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, skal parterne søge konflikten løst ved mediation.
  3. Såfremt parterne ikke inden 10 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode mediator og advokat Jørn Nedergaard om at bringe en mediator i forslag.
  4. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for mediator og advokat Jørn Nedergaard.
  5. Hvis ikke anden aftale indgås i forbindelse med mediationen, deles omkostningerne til mediator ligeligt mellem parterne.
    Parterne afholder hver især omkostninger til eventuelle egne rådgivere i forbindelse med mediationen.
  6. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 30 dage efter, at mediationen er aftalt, er parterne ikke længere bundet af nærværende aftale om konfliktløsning via mediation.
  7. Aftalen om mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. sideløbende med mediationen, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. Aftalen om mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud.
  8. Alle drøftelser i tilknytning til mediationen er fortrolige for alle medvirkende.