Giv ikke op overfor familiekonflikterne

No Gravatar

Lev Nu DR

Jeg har for nylig givet et interview til dr.dk/Nyheder/Levnu omkring den situation, som opstår, når den ene part i en familiekonflikt gerne ønsker at søge konflikten løst igennem en konfliktmægling/mediation, mens den anden part derimod ikke vil eller tør deltage.

Spørgsmålet opstår på baggrund af programrækken “Rod i familien” på DR1, hvor jeg er tilknyttet som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

At den ene part umiddelbart vægrer sig ved at deltage i en konfliktmægling er ikke en så usædvanlig situation, og der kan have mange grunde hertil.

Det overordnede svar på spørgsmålet er, at man ikke skal tage nej for et endeligt svar. Giv ikke op overfor familiekonflikterne! Det handler om at være vedholdende i sit ønske om sammen at finde gode løsninger og samtidig give den anden part tid til at vænne sig til at se situationen i dette nye lys.

Læs artiklen her.

, , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.