Vi skal lytte til hinanden, sagde Dronningen i nytårstalen

No Gravatar

At lytte til hinanden, det var et af de emner, som Dronningen berørte i sin nytårstale.

kroneplaceholder“Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat – men også at vise storsind”, sagde Dronningen.

Ja, vi skal turde tage diskussionerne, og hvis de skal være frugtbare, så er det vigtigt, at vi er i stand til at lytte til hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Kun igennem uenighed og diskussion kan vi inspirere og udvikle hinanden til at opnå indsigt og resultater, som vi ikke kan nå hver for sig. I erhvervslivet ville man kalde det innovation.

Det er bare ikke altid så enkelt og lige til. Når bølgerne går højt, har vi et naturligt behov for at komme igennem med egne synspunkter, og så kan det blive så som så med den lyttende adfærd.

Hvis vi glemmer at lytte til hinanden og ikke viser respekt for forskellige synspunkter, så dør dialogen efterhånden, og sund uenighed udvikler sig til ødelæggende konflikt.

Mediation er redskabet til at sikre opretholdelse eller genskabelse af en konstruktiv dialog, hvor parterne på en gang kan komme igennem med egne synspunkter og og samtidig opleve at blive lyttet til.

Det er her, vi bliver “klogere”, som Dronningen udtrykte det. Det er sådan vi opnår fælles løsninger.

Læs mere om mediation her: Mediation/slider

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.