“Et færdigbygget hus uden fundament” – om svigt i barndommen

No Gravatar

“Jeg føler mig som et færdigbygget hus uden fundament.”

Sådan udtrykte en klient sig under en mediation forleden. En voksen mand og et dejligt menneske, som er succesfuld både på jobbet og i privatlivet, men alligevel stærkt påvirket af den barndom og opvækst, som han har oplevet på godt og ondt.

Barndommen og de påvirkninger, vi modtager igennem de tidlige år i livet, er netop det fundament, som vi skal bygge resten af livet på. Og hvis fundamentet er svagt, så er der en risiko for, at huset vælter – selv for en voksen og succesfuld person.

Stærke oplevelser kalder på at blive sat i rette perspektiv og på, at vi skal drage den værdifulde erfaring, som ligger i enhver oplevelse – selv tragedierne.

I dette tilfælde handler det om en skilsmisse imellem forældrene, som udløste et massivt og mangeårrigt alkoholmisbrug for den forældre, som havde ansvaret for barnets opvækst. Selvom denne forældre elsker barnet overalt, så bliver barnets opvækst alligevel præget at store svigt. Barnet oplever, at denne forældre krakelerer som rollemodel og forbillede, og den stærke følelse af ikke at være fuldt ud elsket sidder dybt og indstøbt i det voksne barns fundament og gør det svagt.

Selv et meget viljestærkt barn, som kæmper sig igennem barndommen og kommer frem i verden med materiel succes, vil før eller siden mærke, at huset vakler.

Her førte manglerne i fundamentet til mangeårrig splittelse i familien, som ikke blot berører den pågældende forælder og det voksne barn, men også søskende, ægtefæller og børnebørn.

Igennem mediationen fik denne forælder og det voksne barn nu for første gang lejlighed til at tale fortroligt sammen og lytte respektfuldt til hinanden – dele deres oplevelser og intentioner i forløbet. Det har ført til forståelse og forsoning, som betyder, at familien igen kan samles i sin helhed.

Men det svage fundament er ikke fuld ud bearbejdet. Der forestår en mulighed for det voksne barn – en mulighed for at forstå den fulde sammenhæng og høste den kostbare lære, som ligger dybere under overfladen. Som i mediationen handler det heller ikke her om bebrejdelser og fortrydelse, ikke om rigtigt eller forkert, men udelukkende om forståelse af det budskab og de handlemuligheder, som ligger i enhver erfaring.

Individuel vejledning er et tilbud om en personlig udviklingsproces, hvor spørgsmålene ikke handler om, hvorfor det gik, som det gik.

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn Nedergaard

Det overordnede spørgsmål er derimod: “Vil du træde frem som den, du virkelig er, og hvad vil du så på dette grundlag med dit liv?”

, , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.