Statsforvaltningen – du er nu nummer 69 i køen

No Gravatar

Det kan være ualmindeligt frustrerende at vente i en lang kø ved Statsforvaltningen, hvis man har brug for vejledning eller en afgørelse i forbindelse med separation/skilsmisse, samvær med børn eller bidragsydelse.

Selvom du ruster dig med stor tålmodighed, så kan du alligevel ikke regne med at du efter ventetiden bliver belønnet med den vejledning, du har forventet, eller den afgørelse, som du har behov for.

Håbløsheden og udsigten til skuffede forventninger er til at få øje på, og alligevel har du muligheden for at tage sagen i egne hænder. Det eneste, du behøver gøre, er at blive enig med din modpart om, at I sammen vil søge en fredelig løsning på problemstillingen.

Det er selvfølgelig nemmere sagt en gjort, og i almindelighed vil to personer i konflikt da heller ikke uden professionel støtte være i stand til at føre en dialog, som leder frem til en fælles løsning.

I en sådan situation er det forståeligt og menneskelig naturligt, at negative og smertefulde følelser tager magten fra os, og følelserne kommer let til at overskygge almindelig sund fornuft og god samvittighed.

Mediation har vist sig som et særdeles effektivt forum til at føre stridende parter igennem de følelsesmæssige blokeringer og frem til at en konstruktiv dialog, der kan genoprette tilliden og gøre parterne i stand til sammen at finde den løsning, som er holdbar for begge.

Læs mere om mulighederne ved mediation her: Mediation4

En mediationen er frivillig og foregår i fuld diskretion og fortrolighed. Ingen får trukket en uønsket løsning ned over hovedet, og  parterne bevarer således den fulde rådighed over situationen – både med hensyn til frivillig deltagelse og valg af løsninger på konflikten.

Mediation er en fredelig dialog imellem parterne, som ledes af en mediator, der er en særligt uddannet og neutral leder af processen.

Læs mere om ventetiderne i Statsforvaltningen her: DR

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.