Skilsmissepakke fra socialministeren

No Gravatar

Skilsmissepakke fra socialministeren.

Dokumentarserien »Med børnene som våben« på TV2 har givet anledning til forfærdelse i vide kredse. Selv politikerne har fået øjnene op for et system, hvor skilsmisseforældre i konflikt kan vinde ret til den fulde forældremyndighed og afskære den anden forældre fra samvær igennem chikane.

Det er indlysende problematisk. Ja medmenneskeligt set er det faktisk katastrofalt. Statsforvaltningen træfferomkring 800 gange om året beslutning om, at et barn ikke længere skal se sin far eller mor. Der kan tænkes enkeltstående undtagelser. Men som den absolutte hovedregel skal børn sikres lige adgang og kontakt til forældrene for at kunne vokse op i tryghed og blive helstøbte voksne mennesker.

Den belysning, som dokumentarserien har givet, har vakt megen afsky. Socialministeren vil nu fremkomme med en skilsmissepakke, som skal forhindre, at chikane kan betale sig, og hjælpe de konfliktramte forældre. Angiveligt er der bred politiks opbakning bag ønsket om at løse denne ulykkelige og helt uholdbare tilstand.

Resultatet imødeses med positiv forventning i håb om, at der ikke går for meget partipolitik i det, så vi kan få et snarligt og virkningsfuldt indgreb.

Læs mere her:     Skilsmissepakke fra socialministeren

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.