Rod i familien – vent ikke for længe, men giv aldrig op

No Gravatar

Fire brødre, som ikke har været forsamlet side 1979, er temaet for den syvende udsendelse i programrækken “Rod i familien” på DR1.

Én af brødrene tager igennem “Rod i familien” initiativ til, at de fire brødre kan samles på ny.

Baggrunden for de 34 års adskillelse imellem brødrene og rod i familien er en ellers lykkelig barndom og opvækst, som ulykkeligvis ender med skilsmisse, sygdom og splittelse. En anden af brødrene vælger efter en uoverensstemmelse med sin far familien fra, og resten af søskendeflokken er den dag i dag efterladt med spørgsmålet om, hvorfor deres bror ikke ønsker at se dem.

“Det ville være rart, hvis man kunne få en afklaring på, hvad er årsagen til det hele, og har man gjort noget forkert, eller er det ens forældres skyld, eller hvad er hele missæren? Hvad er det, der ligger til grund for, at han ikke øjensynligt ønsker at se os eller have noget med os at gøre?” spørger den tredje af brødrene.

Men det lykkes desværre ikke at få svar på spørgsmålene. Den savnede bror møder ikke op til den familiemiddag, som “Rod i familien” sætter op for brødrene.

“Jeg havde håbet, at det sådan lige var det, der gjorde, at vi kunne få fat i ham igen”, siger den initiativtagende bror.

Men selvom det ikke har været et succesfuld forsøgt på at samle familien, så ser denne broder bestemt ikke initiativet som mislykket.

“Det her har været det hele værd.” siger han. “Jeg har haft en god oplevelse. Det har været en god proces for mig. Det er også en proces, som jeg ved vil fortsætte, og på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok få fat i min bror. Nu er der taget hul på det, så skal det altså også gøres færdigt.”

Det er let at lade sig overmande af en følelse af afvisning, men denne broder, opgiver ikke håbet og sender et brev til sin savnede bror 2 måneder efter familiemiddagen. Og skulle brevet forblive ubesvaret, som er det hans faste beslutning at komme forbi og banke på broderens dør.

Hvis du har rod i familien, så er budskabet fra dette program på den ene side, at du ikke må vente for længe med at gøre noget ved det: “Hvis man har problemer i familien, så skal man ikke lade det ligge, og man skal ikke lade det ligge i så mange år, som vi har ladet det ligge.”

På den anden side er budskabet, at du aldrig må give op: “På et eller andet tidspunkt, så skal det nok lykkes.”

Jeg er tilknyttet programrækken “Rod i familien” som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

Se eller gense det vedkommende program her:          

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.