Rod i familien – søskendepar adskilt i 20 år efter ulykkeligt brud

No Gravatar

I den tredje udsendelse af programrækken “Rod i familien” på DR1 blev vi så vidne til en lykkelig udgang på et ellers højst ulykkeligt og langvarigt brud imellem to søskende.

Tænk at en bror og en søster, som igennem hele opvæksten og ind i voksenlivet har været meget tæt knyttede, alligevel kan gå så galt af hinanden, at kontakten helt afbrydes og fører til en mere end 20 årig adskillelse imellem de to.

Det er ikke alene de to søskende, som lider under adskillelsen. Også i denne familie er der voksne børn på begge sider, for hvem det er et væsentligt afsavn, at familien ikke kan forsamles.

I stedet for at bygge bro, blev der gravet en grøft, som blev så dyb, at de to søskende ikke længere kunne nå hinanden. De undgik hinanden for hver især at beskytte sig selv, og dialogen blev sluttet med et brev, som blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. Små misforståelser voksede til hindringer så store, at de to ikke kunne finde hinanden igen.

Når uoverensstemmelser opstår, er det nærliggende at ty til den skriftlige kommunikation, men det må absolut frarådes. Det skrevne ord giver i reglen anledning for modtageren til at fortolke budskaber imellem linjerne, som afsenderen aldrig har tænkt sig. Det er igennem opretholdelse af den direkte dialog og det at se hinanden i øjnene, at mulighederne for misforståelser begrænses mest muligt.

De to søskende elsker utvivlsomt hinanden, og de har oplevet adskillelsen som et stort nederlag. Trods forsøg på at række hånden frem til hinanden, er det alligevel ikke lykkedes at bryde adskillelsen. Som broderen siger: “Har jeg prøvet nok? Det har jeg vel ikke!”

Familiemiddagen blev en særdeles lykkelig genforening med dette positive syn på fremtiden: “Vi kan jo ikke få de år igen, som vi har smidt over bord, men vi kan gøre meget til, at vi i hvert tilfælde får noget ud af de sidste år, vi har sammen.”

Igennem den efterfølgende mediation/konfliktmægling er de to søskende fuldt forsonede, og de ønsker for intet at miste hinanden igen. Det er det bedste eksempel på, at man aldrig skal give op, og at det aldrig er for sent.

Jeg er tilknyttet programrækken “Rod i familien” som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

Se eller gense  programmet her:          

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.