Rod i familien – sæson 2

No Gravatar

Så har vi fået såson 2 af programrækken “Rod i Familien” på DR1 sat rigtig godt igang efter en succesfuld start i 2012.

Det handler om konflikter i familier, som ofte betyder at nære familiemedlemmer i årevis har være adskilte fra hinanden uden selv at kunne finde vejen tilbage til en genforening og forsoning. Det ændrer “Rod i Familien” på ved at invitere de involvere parter til en genforeningsmiddag på foranledning af en af parterne eller andre nærtstående.

Men en genforening er natuligvis blot første skridt på vejen, og familierne tilbydes en efterfølgende mediation/konfliktmægling, hvor arbejdet på at forsone parterne kan igangsættes.

I denne udsendelse er vi vidner til en meget vanskelig konflikt, som bygger på svigt og tunge følelelser hos forældre, voksne børn og andre nære personer. Problemet er, at alle lider under denne situation, men ingen har været i stand til at bryde isen og genoptage kontakten. Uden handling er der er endog en nærliggende risiko for, at problemstilling nedarves til næste generation. Her bliver “Rod i familien” den døråbner, som baner vejen til genforening og igennem en efterfølgende mediation fører til en lykkelig forsoning.

Jeg er tilknyttet programmet som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

 Se eller gense  programmet her:          

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.