Rod i familien – håb om genforening af tre søskende trods stor stædighed

No Gravatar

I den fjerde udsendelse af programrækken “Rod i familien” på DR1 er vi vidne til et i første omgang mislykket forsøg på at genforene tre søskende efter 8 års adskillelse. Men det skal vise sig, at stædighed er en svaghed, som kan forvandles til en styrke.

De tre søskende – to brødre og en søster – har været adskilte i 8 år efter en uenighed, som opstod i forbindelse med deres mors død. Tidligere havde de et tæt forhold – indbyrdes og i familien som helhed. Stædighed er en familiesvaghed, som er nedarvet til næste generation, og den har betydet, at ingen af de tre søskende har villet give sig i konflikten af frygt for at blotte sig og vise følelser.

Men i næste generation er der en søn til en af brødrene og nevø til de to andre søskende. Sønnen er sammen med sin mand initiativtager til deltagelse i den familiemiddag, som tilbydes via DR1 og “Rod i familien”.

Frustrationen over at være vidne til uoverensstemmelserne imellem faderen, farbroderen og fasteren er betydelig, og sønnen har et stort ønsker om, at de igen skal blive en stor familie, som kan forsamles. Som et led i invitationen til familiemiddagen har sønnen i et brev til faderen, farbroderen og fasteren forklaret sin begrundelse for initiativet.

Konflikten imellem de tre søskende har formet sig således, at faderen og farbroderen fortsat er tæt knyttede og ofte ser hinanden, men de ser ikke faster, med hvem konflikten udspiller sig.

Ved henvendelse fra programværten på DR1 giver farbroderen udtryk for, at han ikke savner sin søster, og han afviser på forhånd at genforenes med hende. Søsteren lukker end ikke programværten ind og afviser ved døren at genforenes med brødrene.

Resultatet bliver, at kun faderen møder op til familiemiddagen, og det har i sig selv den positive effekt, at båndene imellem far og søn er blevet stærkere på trods af afvisning fra farbroderen og fasteren, som ikke tager imod invitationen.

Faderen konkluderen efterfølgende: “Man skal reagere noget før for at få det løst, måske ret hurtig endda, fordi det viser sig, at jo længere konflikten kører, des vanskeligere er det at få løst op for den.”

Og nu kommer den nedarvede stædighed så ind i billedet. Sønnen giver nemlig ikke op og kontakter samme aften fasteren, som indvilger i at mødes med faderen udenfor kamera, og faderen accepterer uden betænkelighed. De to mødes så 5 uger senere.

Uden initiativ fra sønnen som tredjemand var muligheden for en genforening aldrig opstået. Nu er der sået et frø, som allerede spirer i form af mødet imellem de to af de tre søskende, og der er håb om, at farbroderen kan komme med senere.

Udsendelsen giver den positive læring, at man ikke skal vente for længe og aldrig behøver at opgive ønsket om at genforene sin familie. Der er intet at tabe ved at gøre forsøget og holde fast i sit ønske. Til gengælde er der med vedholdenhed og lidt stædighed muligheden for at få en afklaring og for at komme videre med livet – om det bliver sammen eller hver for sig, så i hvert tilfælde i en gensidig forståelse.

Jeg er tilknyttet programrækken “Rod i familien” som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

Se eller gense  programmet her:          

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.