Rod i familien – et smertefuldt brud imellem mor og datter

No Gravatar

I den anden udsendelse i programrækken “Rod i familien” på DR1 fik vi et dybfølt indblik i, hvor smertefuldt et brud og en mangeårig adskillelse imellem en mor og en datter egentlig er. Og så er det endda ikke kun de to parter, som lider under konflikten, men der er så sandelig også en række andre familiemedlemmer af både ældre og yngre generationer, som er stærkt berørte af situationen.

Det er programmets formål at invitere familiemedlemmerne til en middag, som skal være første skridt på vejen til en genforening og efterfølgende mulighed for forsoning imellem de stridende familiemedlemmer.

Der er ingen garantier for, at missionen lykkes i første forsøg, og efter denne udsendelse står det klart, at “Rod i familien” ikke er TV aftalt og instrueret til lejligheden.

Denne gang lykkedes det faktisk ikke at bringe familien sammen til en genforeningsmiddag, fordi den ene af de stridende parter endnu ikke er parat til at påbegynde en forsoningsproces. Det stiller store krav til den anden part og familien i det hele taget om at udvise tålmodighed og anerkendelse af den part, som følelsesmæssigt bare ikke kan være med lige nu.

Også her gælder det, at man ikke skal tage i umiddelbart nej for et endegyldigt svar.

For en såret person, som er styret af stærke følelser kan netop et nej være det mest nærliggende svar. Man skal huske på, at en person, som allerede har været igennem dårlige oplevelser med den anden, kan være tilbøjelige til at huske netop det dårlige fra fortiden og frygte en gentagelse. Og ingen ønsker at blive såret på ny. Derfor har personen behov for at blive mødt med tålmodighed og anerkendelse.

Sålænge parterne forbliver i konflikten, lider begge under situationen, som opsluger energi og fastlåser alle, som er berørte af konflikten. Det er ikke ønskeligt for nogen i det lange løb. Derfor skal man ikke give op, men nogle gange skal man give den anden part tid.

Læs også artiklen: Konfliktmægling – hvordan får jeg min modpart med?

Jeg er tilknyttet programrækken “Rod i familien” som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

Se eller gense  programmet her:          

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.