Rod i familien (4)

No Gravatar

Mange familier lever i adskillelse, fordi en uenighed imellem to eller flere af familiemedlemmerne har udviklet sig til en alvorlig konflikt.

Denne adskillelse får ofte lov til at løbe i en lang årrække – ja måske livet ud eller sågar for altid, nedarvet igennem generationer. Familierne holder konflikterne for sig selv, fordi det er forbundet med blufærdighed ikke at være en mønsterfamilie. Det samme gør alle de andre familier, som også har konflikter, og på den måde synes idyllen at råde, i hvert tilfælde på overfladen.

Det er min erfaring, at problemet har et stort omfang, og at rigtig mange familier lever med adskillelse. Hvis man spørger omkring sig, så er der ikke mange mennesker, som ikke har en konflikt i egen familie eller oplever familiekonflikter i det nære netværk.

Ofte er konflikterne startet med en uenighed, som i den store sammenhæng måske kan synes ubetydelig. Men her handler det heller ikke nødvendigvis om fornuft. Det handler i høj grad om følelser – fornærmelse, forbitrelse og mange andre tunge følelser. Følelser, som er vanskelige at håndtere, og som står hindrende i vejen for, at familierne kan finde forståelse og nå frem til netop fornuftsbaserede løsninger.

Mange lider under adskillelsen, ikke kun de familiemedlemmer, som er direkte involverede i konflikterne, men mange andre. Det gælder eksempelvis bedsteforældre, forældre, søskende, børn, børnebørn og længere ude i kredsen.

Selvom stolthed forbyder mange at indrømme det, så er savnet efter at kunne forene sig med mistede familiemedlemmer en følelse, som fylder meget og optager mange tanker. Hertil kommer det ubekvemme i ikke bare at kunne invitere og forvente, at alle vil komme til vigtige og mindre vigtige familiebegivenheder.

For at komme ud af en tilsyneladende uløselig situation skal der ofte hjælp udefra – et lille skub, som sætter tingene i bevægelse. Det er lige præcis meningen med programrækken “Rod i familien” på DR1, som genforener familierne til en middag og tilbyder en efterfølgende mediation.

Middagen er en “døråbner”, og mediationen er den efterfølgende proces, hvor jeg som mediator igennem dialog hjælper familierne til at finde gensidig forståelse og forsoning imellem de stridende familiemedlemmer.

Se eller gense de første programmer her:        

Programmerne sendes onsdage kl. 20.40 på DR1 og genudsendes de efterfølgende mandage kl. 11.05 ligeledes på DR1.

Se det tredje program onsdag aften den 7. november 2012, kl. 20.40 på DR1 eller senere på ovenstående link.

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.