Når skilsmisse bliver dit livs værste mareridt

No Gravatar

Skilsmisse er en voldsom oplevelse, som rigtig mange mennesker kommer ud for. Stort set alle mennesker får på et eller andet tidspunkt  skilsmisse ind på livet. Det kan være som barn eller som voksen. Ifølge Danmarks Statistik  opløses nemlig omkring 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. Hertil kommer ukendte tal for papirløse, som går fra hinanden. Derfor er det stort set umuligt ikke på på et eller andet tidspunkt at komme i berøring med emnet.  Det være sig på den eller på den anden måde.

Når bruddet er en realitet, oplever parterne ofte, at den person, som tidligere har været den mest elskede, den nærmeste og den mest fortrolige, nu har et andet adfærdsmønster. Og på det nærmeste er denne person ikke til at kende igen. Det kan være en meget ubehagelig overraskelse, fordi der ofte er behov for at kunne tale sammen og finde fælles løsninger. Det gælder ikke mindst, hvis der er børn i forholdet.

Det handler selvfølgelig om, at der kan være rigtig mange sårede følelser og misforståelser i spil. Parterne har sjældent lige interesse i bruddet eller lige tryghed ved fremtidsudsigterne. Den gensidige tillid er ofte stærkt reduceres eller helt forsvundet. Tilsvarende er dialogen vanskelig eller på det nærmeste ophørt.

Dagsordenen kommer let til at handle om frygt for at miste rettigheder eller muligheder, som man hidtil har haft. Samtidig er der frygt for, hvad den anden part nu kan finde på af tiltag, som er uønskede. Kærligheden og trygheden er erstattet at frygt og usikkerhed.

Når skilsmisse bliver dit livs værste mareridt.

Det er typisk på dette vitale tidspunkt i processen, at den ene eller begge parter bliver bange og hver for sig tænker: “Jeg må vist hellere få fat i en advokat. Så jeg kan komme til at kende mine rettigheder. Så jeg kan få den nødvendige hjælp til at søge mine krav opfyldt.”

Der er selvfølgelig ikke noget galt i at kende sine rettigheder. Men man skal være klar over følgende. Den anden part i reglen vil se en advokats indtræden i sagen som en krigserklæring. Og denne part vil føle sig nødsaget til selv at tage et tilsvarende skridt for at være klar til at forsvare sig imod angreb. Og spørgsmålet er, om fokus på rettigheder og opfyldelse af krav i virkeligheden er det, den enkelte ønsker og har brug for. Når alt kommer til alt.

Først langt senere i forløbet får de fleste indsigt til at kunne forstå. Det er netop frygten og angsten for at miste rettigheder, der er den drivkraft som uforvarende fører dem til angreb. Initiativer, der meget let kan blive indledningen til en lang, ja måske mangeårig krig. Det har ingen mennekser og slet ikke børn gavn af.

Opfyldese af krav betyder ikke nødvendigvis opfyldelse af behov. Derfor kan de kampe, som parterne føler sig foranlediget til at kæmpe, vise sig uden perspektiv. Endog kan der være udsigt til tab af livskvalitet og manglende livsglæde.

Når skilsmisse bliver dit livs værste mareridt.

Konflikterne kan handle om bodeling, forældremyndighed, samvær, ferie, højtider, bidrag og meget andet. Forløbet kan forme sig som årelang sagsbehandling ved Statsforvaltningen og sagsførelse ved domstole.

Det er vanskeligt på forhånd at forudse konsekvenserne. I mit tidligere virke som sagsførende advokat har jeg ofte mødt mennesker, som efterfølgende har ændret opfattelse. Hvis de på forhånd havde været klar over, hvor hård forløbet ville blive, så havde de været mere end villige til at forsøge et alternativ.

Mediation4Hvis skilsmisse skal udgå at blive et mareridt, så det helt afgørende, at parterne opretholder eller genoptager en god indbyrdes dialog. Her er mediation intet mindre end det perfekte redskab til håndtering af situationen.

Alternativet findes altså i form af mediation. Det bygger på parternes frie vilje og foregår i fortrolighed og under professionel vejledning. I sammenligning med et forløb ved domstole og myndigheder har mediation mange fordele. Det drejer sig om en hurtig gennemførelse, begrænsede omkostninger, begrænset forbrug af menneskelige ressourcer og bevarelse af mellemmenneskelige realtioner.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.