Når far og mor skændes – når virksomhedens ledelse skændes

No Gravatar

Mensch – Når far og mor skændes

Mensch sammenligner i en annonce i dagbladene ledelsen i en virksomhed med forældrene i en familie. Når far og mor skændes har børnene det dårligt, og når ledelsen i en virksomhed er uenig har medarbejderne det dårligt.

Det er faktisk en rigtig god sammenligning. Dog mangler vi et svar på, hvorledes situationen kan afhjælpes.

Hvis far og mor ikke kan komme overens risikerer de at blive skilt og familien går i stykker. For at undgå dette er der brug for professionel hjælp i form af en mediator. Igennem en mediation/konfliktmægling kan forældrene føres tilbage til den gode dialog og finde løsninger med hinanden. Herved kan forældrene bevare den indbyrdes relation og den fællesskabet omkring børnene, uanset om de ønsker at blive skilt eller opretholde ægteskabet.

Hvis ledelsen i en virksomhed ikke kan komme overens, sender virksomheden ikke et klart signal om en fælles vision og identitet, og virksomheden er i risiko for at gå i opløsning. For at undgå dette, er der også her brug for professionel hjælp i form af en mediator. Igennem en mediation kan virksomhedens ledelse føres tilbage til den gode dialog og en fælles forståelse af vision og identitet kan opretholdes eller udvikles. Herved bevarer virksomheden sin troværdighed, uanset om udskiftning i ledelsen måtte blive en nødvendig udgang.

Ja, sammenligningsgrundlaget er absolut tilstede. Uenighed kan så sandelig være værdifuld og udgøre grundlaget for personlig udvikling eller innovation, men både forældrene i familien og ledelsen i virksomheden har brug for hjælp, når uenigheden er kommet ud af kontrol og har udviklet sig til en egentlig konflikt.

Mediation er vejen tilbage til dialog og løsninger. Uden mediation går vejen ofte over retssager, som er ødelæggende for relationerne, stærkt tidskrævende og ditto omkostningskrævende.

Mensch siger: “Tænk lidt over det.”

Jeg siger: “Tænk ikke for længe.” Jo hurtigere der bliver taget hånd om situationen, des mindre er risikoen for, at en konflikt kan forvolde vedvarende skade på virksomheden.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.