Mediation og meditation

No Gravatar

Mediation og meditation.

Mediation og meditation er begreber, som let lader sig forveksle.

Mediation og meditationFor nogen tid siden afholdt jeg et kursus sammen med min kollega Asger Steenholdt. Kursets titel var: “Konflikthåndtering med mediation“. Det havde karakter af en workshop. Kursisterne fik indsigt i mediation og stiftede bekendtskab med, hvorledes konflikter kan håndteres igennem mediationsprocessen. Læs mere om meditation her:

Til kurset var mødt en person, som under den indledende introduktion fortalte følgende. Han havde tilmeldt sig kurset, fordi han havde læst titlen som: “Konflikthåndtering med mediation“. Og han syntes, at det kunne være interessant at lære at håndtere konflikter ved hjælp af meditation.

Hvis man tager i betragtning, at mediation kan ligestilles med konfliktmægling, og meditation handler om indre ro og fokusering, så lyder historien i første omgang som en morsom misforståelse. Men ved nærmere eftertanke, så ramte den pågældende person nu ikke så langt ved siden af, som man umiddelbart kunne tro. Det endte da også med at vedkommende ikke alene fuldførte kurset. Oven i købet tilmeldte han sig et opfølgende kursus.

Meditation.

Mediation og meditationHvad har mediation så over hovedet med konfliktmægling af gøre? De fleste vil vel opfatte konflikter som noget, der foregår imellem mennesker på de ydre planer. Men det er mit synspunkt, at enhver ydre konflikt har sit udspring i konflikter på de indre planer hos de involverede personer. Det er her mediation kommer ind som et redskab for den enkelte til at skabe ro omkring sig og kaste lys på egne indre konflikter. Læs mere om mediation her:

At arbejde med sig selv og sine egne skyggesider er vejen til en højere bevidsthed, hvor du ikke vedvarende misleder dig selv til at kæmpe kampe, som det i en større sammenhæng ikke giver mening at udkæmpe. En indre harmoni og en ydre ærlighed om, hvem du er, og hvad du ønsker, er det bedste udgangspunkt for en konstruktiv dialog med den omverden og de mennesker, som du skal være sammen med.

Mediation og meditationDet kan forekomme ensomt og uoverskueligt at arbejde med konflikter og indre oplysning. Som mennesker er vi ofte alene med vore udfordringer. Vi har en tendens til at holde os selv fast i uhensigtsmæssige mønstre. Derfor forbliver vi ude af stand til at igangsætte nødvendige handlinger, der ellers kunne føre os til de mål, vi gerne vil nå her i livet. Men ingen behøver stå stille eller gå vejen alene. Læs mere om vejledning her:

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.