Mægling i skilsmisse konflikter

No Gravatar

Mægling i skilsmisse konflikter.

Der er i disse dage en hel del debat om skilsmisse og de konflikter, som er forbundet med at blive skilt. Det er ægtefællerne, deres eventuelle børn og for den sags skyld mange andre i kredsen omkring familien, som ofte kommer i klemme her.

Debatten er opstået på initiativ af DR1. Mange tak til Danmarks Radio for at tage dette alvorlige og for mange mennesker aktuelle tema op på den “store scene”.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden på mediation, også kaldet konfliktmægling. Se det som et alternativ til retssystemet og Statsforvaltningen.

Og ja, mediation er så sandelig ALTERNATIVET .

Som mangeårig advokat i skilsmissesager og mediator tør jeg vove pelsen og sige, at mediation ikke bare er et alternativ, men – ud fra en medmenneskelig betragtning – den eneste rigtige metode.

Det er da også baggrunden for, at jeg netop i min egenskab af advokat fuldstændig har fravalgt at føre retssager og udelukkende praktiserer mediation.

De mange fordele ved mediation – både for de voksne, som skal skilles, og for de børn, som måtte være i forholdet – kan i hovedtræk indeholdes i følgende punkter:
  • parterne deltager frivilligt, og det foregår i fortrolighed
  • det koster meget lidt i forhold til en retssag/myndighedsbehandling
  • det er hurtigt gennemført
  • parterne undgår at bruge kræfter på en opslidende sagsbehandling
  • relationerne bevares
  • mediator er upartisk
  • parterne vælger egne fælles løsninger og får ikke noget trukket ned over hovedet

Krigen er meningsløs og fuldstændig uden perspektiv. Det gælder uanset om den foregår på slagmarken, i retssalene eller i Statsforvaltningen. I krig er der ingen konstruktiv dialog – kun mistillid og frygt.

Alle konflikter kan imidlertid løses, når blot parterne indser, at dialogen giver bedre resultater end “krigen”. Og det er her ALTERNATIVET kommer ind  billedet.

Mediation er netop en genoptagelse af dialogen, hvor mediator er en neutral procesleder, der støtter parterne til at forstå hinandens frustrationer, behov og interesser.

Igennem dialogen fjernes mistilliden og frygten. Så kan parterne i fællesskab finde de løsninger, som bevidst sigter på at varetage alle de involverede parters interesser bedst muligt.

Få er i stand til på forhånd at forestille sig de menneskelige konsekvenser af at håndtere en skilsmisse som en krig. Mange, som allerede har prøvet det, ville ønske, at de kunne gøre det om og vælge dialogens vej.

Overvej nøje mediation som den alternative mulighed, inden du går i gang med din skilsmisse. Hvis du allerede er i gang, så søg dialogen hurtigst muligt, inden skaderne bliver endnu større.

, , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.